An Shen Bu Xin Wan, Pills

An Shen Bu Xin Wan, Pills

An Shen Bu Xin Wan, Pills

SKU GCT210P
Brand Guang Ci Tang Tablets & Teapills
Unit Size 200 200mg Pills
Potency 5:1
Chinese name An Shen Bu Xin Wan, Pills
English name SpiritCalm Pills
 
(0 reviews)  

Price: $9.99
Practitioner Login for Wholesale Access
Quantity (36 in stock)
Description

Harmonizes Heart and Kidney function; promotes healthy blood flow to nurture the Heart; calms the mind and spirit (Shen).*

Ingredients

A proprietary blend of:

Radix Salviae Miltiorrhizae
Fructus Schisandrae Chinensis
Rhizoma Acori Tatarinowii
Concha Margaritifera Usta
Caulis Polygoni Multiflori
Cortex Albiziae
Semen Cuscutae Chinensis
Herba Ecliptae Prostratae
Fructus Ligustri Lucidi
Radix Rehmanniae Glutinosae
(Dan Shen)
(Wu Wei Zi)
(Shi Chang Pu)
(Zhen Zhu Mu)
(Shou Wu Teng)
(He Huan Pi)
(Tu Si Zi)
(Mo Han Lian)
(Nu Zhen Zi)
(Di Huang)

Price : $14.50
Practitioner Login for Wholesale Access
Quantity (35 in stock)

Price : $9.99
Practitioner Login for Wholesale Access
Quantity (19 in stock)

Price : $10.99
Practitioner Login for Wholesale Access
Quantity (18 in stock)

There are no reviews, yet! If you've tried this item, share your experience.

Only registered customers can review items. Please sign in to review!
Please register/login first.