A-Z Listing of Classical Formulas

204 Wei Te Ling
Ai Fu Nuan Gong Wan
An Mian Pian
An Shen Bu Xin Tang
An Shen Ding Zhi Wan
An Tai Yin
An Zhong San
Ba Wei Dai Xia Fang
Ba Wei Di Huang Wan (tonify yang)
Ba Wei Di Huang Wan (classic / tonify yin)
Ba Xian Tang
Ba Zhen Tang
Ba Zhen Yi Mu Wan
Ba Zheng San
Bai He Gu Jin Tang
Bai Hu jia Ren Shen Tang
Bai Hu Tang
Bai Tou Weng Tang
Bai Zi Ren Wan
Bai Zi Yang Xin Wan
Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Wan
Ban Xia Hou Po Tang
Ban Xia Xie Xin Tang
Bao He Wan
Bi Liang Tang
Bi Min Gan Wan
Bi Tong Wan
Bi Yan Pian
Bu Fei Tang
Bu Nao Wan
Bu Yang Huan Wu Tang
Bu Zhong Yi Qi Tang
Cang Er Zi San
Chai Ge Jie Ji Tang
Chai Hu Gui Jiang Tang
Chai Hu Gui Zhi Tang
Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang
Chai Hu Qing Gan Tang
Chai Hu Shu Gan Tang
Chai Xian Tang
Chien Chin Chih Tai Wan
Chuan Pi Tang
Chuan Xin Lian Kang Yan Pian
Chuan Xiong Cha Tiao San
Cong Rong Bu Shen Pian
Da Bu Yin Wan
Da Chai Hu Tang
Da Cheng Qi Tang
Da Huang Mu Dan Pi Tang
Da Jian Zhong Tang
Da Qin Jiao Tang
Dan Shen Yin
Dan Zhi Xiao Yao San
Dang Gui Bu Xue Tang
Dang Gui Liu Huang Tang
Dang Gui Nian Tong Tang
Dang Gui Shao Yao San
Dang Gui Si Ni Tang
Dang Gui Yin Zi
Dao Chi San
Ding Chuan Tang
Ding Xian Wan
Du Huo Ji Sheng Tang
Du Zhong Bu Tian Wan
Er Chen He San Zi Yang Qin Pian
Er Chen Tang
Er Long Zou Ci Pian
Er Xian Tang
Er Zhi Wan
Er Zhu Tang
Fang Feng Tong Sheng Wan
Fang Ji Huang Qi Tang
Feng Shi Xiao Tong Pian
Fu Ke Yang Rong Wan
Fu Ling Yin
Fu Yuan Huo Xue Tang
Gan Cao Xie Xin Tang
Gan Lu Xiao Du Dan
Gan Lu Yin
Gan Mai Da Zao Tang
Gan Mao Ling
Ge Gen Huang Lian Huang Qin Tang
Ge Gen Tang
Ge Hua Jie Cheng San
Ge Xia Zhu Yu Tang
Geng Nian An Wan
Gou Teng San
Gu Jing Wan
Gui Pi Tang
Gui Zhi Fu Ling Tang
Gui Zhi Jia Ling Zhu Fu Tang
Gui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang
Gui Zhi Jia Shao Yao Tang
Gui Zhi Shao Yao Zhi Mu Tang
Gui Zhi Tang
Hai Zao Yu Hu Tang
He Shou Wu Wan
Hu Ma San
Hu Qian Wan
Hua Gai San
Huai Hua Tang
Huai Jiao Wan
Huan Shao Dan
Huang Lian Jie Du Tang
Huang Lian Shang Qing San
Huang Lian Su Pien
Huang Lian Tang
Huang Qi Gui Zhi Wu Wu Tang
Huang Qi Jian Zhong Tang
Huang Qi Wu Wu Tang
Huang Qin Tang
Huo Luo Xiao Ling Dan
Huo Xiang Zheng Qi San
Huo Xue Tong Mai Pian
Ji Ming San
Ji Sheng Shen Qi Wan
JIa Wei Huo Xiang San
JIa Wei Ping Wei San
Jia Wei Xiao Yao San
Jian Pi Wan
Jiang Ya Pian
Jiao Ai Tang
Jin Gu Die Da Pian
Jin Kui Shen Qi Wan
Jin Suo Gu Jing Wan
Jing Fang Bai Du San
Jing Jie Lian Qiao Tang
Jiu Wei Qiang Huo Tang
Jiu Zi Hu Chun Pian
Ju He Wan
Ju Pi Zhu Ru Tang
Juan Bi Tang
Kang Ning Wan
Ke Chuan San
Li Dan Pian
Li Fei Tang
Li Zhong Tang
Liang Ge San
Ling Gan Jiang Wei Xin Xia Ren Tang
Ling Gui Zhu Gan Tang
Ling Jiang Zhu Gan Tang
Ling Sou San (Ning Suo Wan)
Liu Jun Zi Tang
Liu Wei Di Huang Wan
Long Dan Xie Gan Tang
Mai Wei Di Huang Wan
Ma Xing Shi Gan Tang
Ma Zi Ren Wan
Mai Men Dong Tang
Ming Mu Di Huang Wan
Ming Mu Shang Qing Pien
Mu Li San
Mu Xiang Bing Lang Wan
Nei Xiao Luo Li Wan
Ping Wei San
Pu Ji Xiao Du Yin
Qi Bao Mei Ren Dan
Qi Ju Di Huang Wan
Qiang Huo Sheng Shi Tang
Qin Jiao Bie jia San
Qing Bi Tang
Qing Fei
Qing Liang Yin
Qing Qi Hua Tang Wan
Qing Shang Fang Feng Tang
Qing Shi Hua Tan Tang
Qing Shu Yi Qi Tang
Qing Wei San
Qing Xin Lian Zi Tang
Qing Yan Li Ge Tang
Qing Zao Jiu Fei Tang
Ren Shen Bai Du San
Ren Shen Ge Jie San
Ren Shen Huang Qi San
Ren Shen Yang Rong Tang
Run Chang Wan
San Bi Tang
San Huang Xie Xin Tang
San Miao San
San Ren Tang
San Zhong Kui Jian Tang
San Zi Yang Qin Tang
Sang Ju Yin
Sang Piao Xiao San
Sha Shen Mai Dong Tang
Shan Zha Jiang Zhi Pian
Shao Fu Zhu Yu Tang
Shao Yao Gan Cao Tang
Shao Yao Tang
Shen Ling Bai Zhu San
Shen Mi Tang
Shen Rong Bai Bu Pian
Shen Su Yin
Shen Tong Zhu Yu Tang
Sheng Hua Tang
Sheng Jiang Xie Xin Tang
Sheng Mai San
Sheng Yu Tang
Shi Hu Ye Guang Wan
Shi Hui San
Shi Liu Wei Liu Qi Yin
Shi Quan Da Bu Tang
Shi Wei Bai Du San
Shou Wu Wan
Shu Gan Tang
Shu Jing Huo Xue Tang
Si Jun Zi Tang
Si Miao Wan
Si Ni San
Si Ni Tang
Si Shen Wan
Si Sheng Wan
Si Wu Tang
Su Zi Jiang Qi Tang
Suan Zao Ren Tang
Tao He Cheng Qi Tang
Tao Hong Si Wu Tang
Tian Ma Gou Teng Yin
Tian Wang Bu Xin Tang
Tong Bian Pian
Tong Qiao Huo Xue Tang
Tong Yong Tong Feng Wan
Wan Dai Tang
Wei Ling Tang
Wen Dan Tang
Wen Jing Tang
Wen Qing Yin
Wu Ji San
Wu Ling San
Wu Mei Wan
Wu Pi Wan
Wu Pi Yin
Wu Yao Shun Qi San
Wu Zhu Yu Tang
Xiang Sha Liu Jun Zi Tang
Xiang Sha Yang Wei Tang
Xiang Su San
Xiao Ban Xia Jia Fu Ling Tang
Xiao Chai Hu Tang
Xiao Cheng Qi Tang
Xiao Feng San
Xiao Huo Luo Dan
Xiao Ji Yin Zi
Xiao Jian Zhong Tang
Xiao Qing Long Tang
Xiao Yao San
Xiao Zhi Wan
Xie Bai San
Xie Huang San
Xin Yi Qing Fei Yin
Xin Yi San
Xing Su San
Xing Su Yin
Xiong Gui Jiao Ai Tang
Xue Fu Zhu Yu Tang
Yan Hu Suo Zhi Tong Wan
Yang Wei Tang
Yang Xin Tang
Yang Yin Qing Fei Tang
Yao Tong Pian
Yi Gan San
Yi Guan Jian
Yi Yi Ren Tang
Yi Zi Tang
Yin Chen Hao Tang
Yin Qiao San
You Gui Wan
You Gui Yin
Yu Dai Wan
Yu Ping Feng San
Yu Quan Pian
Yue Ju Wan
Yunnan Baiyao
Zhen Gan Xi Feng Tang
Zhen Ren Huo Ming Ren
Zhen Wu Tang
Zhen Zhu An Chuang Pian
Zheng Gu Zi Jin Dan
Zhi Bai Di Huang Wan
Zhi Gan Cao Tang
Zhi Sou San
Zhi Zi Chi Tang
Zhong Gan Ling
Zhu Ling Tang
Zhu Ye Shi Gao Tang
Zi Shen Tong Er Wan
Zi Wan San
Zi Yin Jiang Huo Tang
Zuo Gu Shen Jin Tong Pian
Zuo Gui Wan
Zuo Gui Yin