Zuo Gui Wan

Zuo Gui Wan

Zuo Gui Wan

SKU BPG156
Brand Blue Poppy Granule Formulas
Unit Size 128g
Potency 5:1
English name Left Side Yin Tonic Tablet - Achyranthes & Rehmannia
Description

Left Side Yin Tonic Tablet / Achyranthes & Rehmannia replenishes the Yin; Tonifies the Kidney; Strengthens the Vital Essence and marrow

Ingredients

 

Pin Yin

Common

Proportion

shu di huang

rehmannia, cooked

23.4%

shan yao

dioscorea

11.6%

gou qi zi

lycium

11.6%

tu si zi

cuscuta

11.6%

zhi shou wu

ho-shou-wu

11.6%

nu zhen zi

ligustrum

11.6%

shan zhu yu

cornus

9.3%

jiu chuan niu xi

cyathula

9.3%

 

 

There are no reviews, yet! If you've tried this item, share your experience.

Only registered customers can review items. Please sign in to review!
Please register/login first.