Liu Wei Gu Jing Wan Granules, 200g

Liu Wei Gu Jing Wan Granules, 200g

Liu Wei Gu Jing Wan Granules, 200g

SKU KPC630X
Brand KPC Granules - Formulas
Unit Size 200g bottle
Dosage 1 tsp (2g)
Potency 5:1
Actions Enriches Yin. Nourishes the Essence of the Liver and Kidney. Astringes. Consolidates and Stabilizes the Kidneys to build up Jing.
Pattern Kidney Jing Insufficiency
Chinese name Liu Wei Gu Jing Wan
English name Rehmannia Six and Stamen Formula
Description
  • Enriches Yin
  • Nourishes the Essence of the Liver and Kidney
  • Astringes
  • Consolidates and Stabilizes the Kidneys to build up Jing
Ingredients

Serving size: 1 tsp (2g)

Servings per container: 100

Shu di huang (rehmannia root) 300mg

Qian shi (euryale seed) 220mg

Lian xu (lotus stamen) 220mg

Sha yuan zi (astragalus seed) 220mg

Shan yao (diosorea rhizome) 150mg

Shan zhu yu (cornus fruit) 150mg

Long gu (fossilized minerals) 110mg

Mu li (oster shell) 110mg

Jin ying zi (Rosa laevigata fruit) 110mg

Mu dan pi(moutan root bark) 110mg

Fu ling (poria) 110mg

Ze xie (alisma rhizome) 110mg

Wu wei zi (schizandra fruit) 80mg

There are no reviews, yet! If you've tried this item, share your experience.

Only registered customers can review items. Please sign in to review!
Please register/login first.