Water Seeker/Water Child, 4oz

Water Seeker/Water Child, 4oz

Water Seeker/Water Child, 4oz

SKU GW111-4
Brand Gentle Warriors Pediatric Formulations
Unit Size 4 fl oz
Potency 7:1
English name Water Seeker/Water Child
Description Water Seeker/Water Child
Ingredients

Wu jia pi - Eleutherococcus gracilistylus root bark

Shu di huang - Rehmannia root (prepared)

Ling zhi - Reishi fruiting body

Bai zhu - White atractylodes rhizome

Yi yi ren - Job's tears seed

Dang shen - Codonopsis root

Lian zi - Lotus seed

Shan yao - Chinese yam rhizome

Yuan zhi (da) - Polygala root

Wu wei zi - Schisandra fruit

Chen pi - Tangerine dried rind of mature fruit

Bian xu - Knotweed herb

Yi zhi ren Sharp-leaf galangal fruit

Sha ren ren - Chinese amomum fruit

Zhi gan cao - Chinese licorice root (honey fried)

There are no reviews, yet! If you've tried this item, share your experience.

Only registered customers can review items. Please sign in to review!
Please register/login first.